És política del Grup Rebarsa proporcionar als seus clients un servei de qualitat integral, tant en les operacions com en les àrees d’administració, comercial i d’atenció al client.

I tot això mantenint en el conjunt de la flota el nivell més alt possible de seguretat i protecció del medi ambient i complint abastament els requeriments de les regulacions i els codis nacionals i internacionals. La implantació d’aquesta política es basa en l’aplicació del sistema de qualitat i seguretat elaborat pel Grup.

Aquest sistema compleix els requeriments de la norma ISO 9001, el codi ISM adaptat per l’Organització Marítima Internacional en la seva resolució A.741 (18), així com la norma ISO 14001. El Grup i l’organisme certificador corresponent verifiquen que el sistema de qualitat és aplicat i revisat per assegurar que la qualitat externa i interna del nostre treball és mantinguda contínuament i, en la mesura del possible, millorada.

La Nostra Política de Qualitat

Certificats

Remolcadores de Barcelona, S.A. - Certificat ISO 9001


Remolcadores de Barcelona, S.A. - Certificat ISO 14001


Certificat ISM


SPRA, S.A.U. - Certificat ISO 9001


SPRA, S.A.U. - Certificat ISO 14001