Remolcadors de Barcelona, S.A. ha estat pionera en la implantació d’un sistema de gestió mediambiental, essent la primera empresa espanyola del seu sector que va ser certificada segons la norma ISO 14001 pel Lloyd’s Register Quality Assurance.

D’acord amb la norma ISO 14001, el Grup Rebarsa ha adoptat un sistema de gestió mediambiental que és revisat periòdicament a fi d’identificar i implementar les oportunitats de millora. Un sistema d’aquesta mena capacita l’empresa per establir i avaluar l’eficàcia dels procediments que tendeixen a fixar una política i uns objectius mediambientals.

Aquesta política està permanentment present en totes les actuacions que es duen a terme, així com en tot procés de presa de decisions que afecten l’estratègia del Grup. Així, els remolcadors estan dotats de sistemes antipol·lució; l’embarcació dedicada a la recollida de residus tipus Marpol està dotada de doble buc, i és la primera embarcació que incorpora aquestes mesures de seguretat a la prestació d’aquesta mena de serveis a Espanya; els projectes de renovació de flota en què es troba immers el Grup contemplen la incorporació de remolcadors classificats com a Oil Recovery.